spesifikasi

SEAPHANTOM SPESIFIKASI
ParameterSeaphantom 38Seaphantom 54Seaphantom 72Seaphantom 90
Mempercepat90 + kts / 104 mph104 + kts / 120 mph104 + kts / 120 mph104 + kts / 120 mph
Kapasitas2 awak / pax 62 awak / pax 202 awak / pax 505 awak
w hiperbarikn / a16 pax40 paxn / a
Panjangnya38ft / 11.58 m54ft / 16.46 m72ft / 21.95 m90ft / 27.4 m
Luasnya23ft / 7.0 m33ft / 9.9 m41ft / 12.6 m54 ft / m 16.46
Tinggi6.3 ft / m 1.927.5ft / 2.29 m9 ft / m 2.7414 ft / m 4.27
Draf1.6ft / .5 m2.6ft / .8 m3.2ft / 1 m5 ft / m 1.52
Jarak400 nm600 nm800 nm1,000 + nm
Payload Kapasitas1,200lbs / 2,400lbs3,000lbs / 5,600lbs8,400 lbs / 10,000lbs12,600 lbs
Payload Volumebervariasi1,260ft32,520ft35,040ft3
Kapasitas Bahan Bakar400 gals600 gals800 gals1,200 gals
Mesin2 x 800 HP Ilmor3 x 800 HP Ilmor3 x 800 HP Ilmor4 x 800 HP Ilmor